Unio lanserer nye temasider om rettslige endringer i arbeidslivet

Arbeidslivet påvirkes i stadig større grad av utviklingen i EU og Europa. Unios nye temasider tar for seg områder som kan være av særskilt interesse for våre forbund og medlemmer. Lovbestemt minstelønn i EU og varsling i arbeidslivet er blant disse.

Debatten om innføringen av et eventuelt rettslig instrument som skal regulere minimumslønn i EU raser for fullt. Norge vil kunne påvirkes av dette gjennom EØS-avtalen. Gode varslingsregler og rutiner for å avdekke og forebygge kritikkverdige forhold i arbeidslivet har vært en viktig kampsak for Unio.

Gå inn på våre temasider om rettslige endringer i arbeidslivet for å lese mer om disse spørsmålene og andre tema som omhandler det fremtidige arbeidslivet i Norge og Europa.