Meld deg på «kunnskap, samarbeid og tillit for bærekraft» 5. februar!

I forkant av den nasjonale bærekraftskonferansen på Universitet i Bergen 5.–7. februar inviterer Unio, sammen med Utdanningsforbundet og Forskerforbundet, til samtale om hvordan rigge utdanningssystem og arbeidsliv for å nå bærekraftsmålene.

Unio representerer om lag 370 000 arbeidstakere som daglig jobber med hele spekteret av bærekraftsmålene – det være seg innen helse og utdanning, forskning, justis eller forvaltning. Unio har forpliktet seg til å være sentral bidragsyter i gjennomføringen av bærekraftsmålene. Engasjement for gjennomføring av målene har gitt gjenklang i Unios forbund og blant forbundenes medlemmer. Ambisjonen om å være en sentral bidragsyter er kanskje hårete, men med kjerneverdier som kunnskap, samarbeid og tillit har vi et verktøy for å nå målene.

Arrangementet er en del av «Day Zero» på den store Bærekraftskonferansen i Bergen 5.–7. februar 2020.

Tid: 5. februar 2020, kl. 15.00–16.30
Sted: Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrres gate 49, Bergen

Last ned programmet

Deltakelse er gratis, og påmelding skjer her