Unio-studentene mener Stortinget bør vedta forbud mot homoterapi

I dag skal Stortinget vedta om det skal være lov til å forsøke å konvertere homofile i Norge. Regjeringen har varslet et flertall for å utrede dette, mens opposisjonen har gått bredt ut for å stemme inn et forbud. Unio-studentene, som representerer studenter som skal inn i betydningsfulle samfunnsroller, alt fra politi til lærere til sykepleiere, reagerer sterkt på at det vurderes en utredning og ikke et forbud.

– Stortinget må være modige nok til å vedta et forbud og vi burde lytte til folka våre i sårbare situasjoner. Det burde veie ganske tungt når vi vet hvor sårbar situasjon mange av disse allerede befinner seg i, og hvordan det kan oppleves og få beskjed om at din identitet må endres, sier Unio-studentenes leder, Martin Ottesen Wichstad, som også er utdannet sykepleier.

Unio-studentene er klare på at det bør innføres et forbud mot konverteringsterapi i Norge.

– Norge skal være et land som verner om likestillingen og likeverdet, det vil være paradoksalt hvis samfunnet samtidig skal tillate eller utrede om homofile skal kunne bli forsøkt konvertert til en annen legning.

– Det burde ikke romme noen form for tvil, og vi skulle ikke måtte trenge en utredning slik regjeringen har varslet.

Unio-studentene mener en utredning ikke må bli en hvilepute for å utsette forbudet.

– Dersom en utredning nå allikevel blir vedtatt slik det er varslet, forventer vi at det faktisk fører til et forbud, legger Ottesen Wichstad til.

Han mener et slik vedtak forplikter.

– Dette er alvorlig og signalet dette sender vil ha betydning for så mange, unge som gamle. Vi har ikke råd til å miste flere liv fordi stortingspolitikerne våre ikke er modige nok til å stå opp mot konverteringsterapi, avslutter studentlederen.