Viderefører SGS 1010

Unio og KS viderefører den sentrale, generelle særavtalen SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev 11. desember 2020 med en økning av godtgjøringssatsene. Avtalen er prolongert fram til 31.12.2020. 

Unio forhandlet sammen med de andre hovedorganisasjonene i kommunal sektor.

I en felles protokolltilførsel vises det til at partene er uenige om i hvilken grad reisetid skal regnes som arbeidstid og hvorvidt det dermed er behov for endring av bestemmelsene om reisetid i SGS 1010.

Johs. Bruvik og Eyvind Martinsen representerte Unio i forhandlingene.

Se protokoll og avtaletekst her