NFF vedtar Dubai-boikott

Hovedlandsmøtet 2019 i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) vedtok en resolusjon om å boikotte WCPTs verdenskongress i Dubai i 2021.

Resolusjonen om boikott av Dubai-kongressen til World Confederation for Physical Therapy (WCPT) var fremmet av forbundets region Nord. Begrunnelsen er følgende:

“WCPTs kommende verdenskongress skal arrangeres i Dubai, i Emiratene, et land uten organisasjonsfrihet, og hvor fysioterapeuter blir diskriminert ut fra etnisitet og seksuell orientering.

Vi er kjent med rapporter om brudd på menneskerettighetene i vertslandet. Dette fremkom blant annet senest i en FN-rapport fra desember 2017, som peker på at UAEs (Emiratene) styresmakter begår brudd på flere grunnleggende menneskerettigheter. Dette innebærer blant annet at medlemmer i WCPT nektes deltakelse på verdenskongressen.

NFF har vedtatte yrkesetiske retningslinjer, som vi ønsker skal være en standard for våre medlemmer. NFF bør derfor som organisasjon gå foran med et godt eksempel og praktisere disse etiske verdiene.

NFFs yrkesetiske retningslinjer sier følgende:
“1.2 Fysioterapeuten skal i sin virksomhet ha respekt for grunnleggende menneskerettigheter og humanistiske verdier. Disse verdiene omfatter prinsipper om medbestemmelse, likeverd, informert samtykke og personlig integritet”.

Organisasjonen bør stå opp for disse verdiene, og markere at vi ikke aksepterer praksis hvor det forekommer brudd på menneskerettighetene.”