Konferanse om vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet

Fredag 6. desember arrangeres konferansen «Vold mot kvinner i det globale arbeidslivet – kampen skjer nå!». Det er FOKUS som arrangerer konferansen i samarbeid med Unio, LO og YS og er en del av 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner.

Årets hovedtema, stopp vold og trakassering mot kvinner i arbeidslivet, er en direkte oppfølging av at FNs arbeidslivsorganisasjon, ILO, i vår vedtok en helt ny konvensjon om vold og trakassering i arbeidslivet som har et sterkt og gjennomgående kjønnsperspektiv. Å stoppe vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet er viktig fordi arbeidslivet er en helt sentral arena i folks liv.

Målsettingen for konferansen er:

  • Gjøre ILO-konvensjonen om vold og trakassering i arbeidslivet kjent.
  • Belyse omfang og konsekvenser av vold mot kvinner i arbeidslivet internasjonalt.
  • Presentere tiltak for å bekjempe vold og trakassering i arbeidslivet i og utenfor Norge.

Konferansen er gratis, og er på Oslo Kongressenter, Folkets Hus, klokken 09.00–12.00.

Programmet finner du her

Meld deg på konferansen