FNs dag for bekjempelse av vold mot kvinner

25. november er dagen bekjempelse av vold mot kvinner settes på dagsordenen over hele verden. – Unio markerer denne FN-dagen sammen med verdens fagbevegelse, og stiller seg bak kampanjen «Stop gender based violence», sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Vold mot kvinner og jenter er et av de mest omfattende, vedvarende og ødeleggende menneskerettighetsbruddene i verden. Det dreier seg muligens også om det mest underrapporterte bruddet. Kanskje fordi det knyttes til skam og stigmatisering, eller fordi overgriperne uansett ikke blir straffet, sier Unio-lederen.

Forhandlingene om et internasjonalt regelverk for bekjempelse av vold og trakassering i det globale arbeidslivet har vært tema i flere år. Unio har vært en aktiv deltaker i disse forhandlingene. Og på 100-årsjubileet til ILO, FNs arbeidsorganisasjon, kom gjennomslaget – en internasjonal konvensjon som forplikter stater å bekjempe vold og trakassering i arbeidslivet ble vedtatt.

– Konvensjonen slår fast at alle har rett på et arbeidsliv fritt for vold og trakassering. For de svakeste arbeidstakergruppene var dette virkelig en gladnyhet, uttaler Lied, og fortsetter:

– Med en konvensjon på plass, er effektiv implementering neste steg. Og norsk, nordisk, europeisk og global fagbevegelse er på saken. Vi har uttrykt tydelige forventninger til at regjeringene raskt starter arbeidet med å gjøre konvensjonen til nasjonal lov. Unio håper norske myndigheter kan ta en internasjonal foregangsrolle. Det er flere land som trenger gode eksempler til etterfølgelse!

Den nye standarden bidrar til å adressere nye og viktige virkemidler for å bekjempe vold og trakassering i det globale arbeidslivet, og betyr mye i et solidaritetsperspektiv. Men konvensjonen omhandler også utfordringer i det nasjonale arbeidslivet, der vold og trakassering fra tredjepart (klienter, kunder og brukere) ser ut til å øke.

– Det kan dreie seg om vold og trakassering som skjer «face to face» eller gjennom digitale medier. Unio er eksempelvis bekymret for den store forekomsten av vold og trakassering som rapporteres fra ansatte innen utdanning og i helse- og omsorgssektoren. Innsatsen må trappes opp, sier Lied.

ILO-konvensjonen trekker også inn skadene fra vold man opplever i privatlivet.

– Privat vold» er relevant i denne sammenheng fordi vold og trakassering påvirker hele livet. Vold og trakassering smitter over på arbeidslivet. Tilstedeværelse, produktivitet, arbeidsrelasjoner og arbeidsmiljø farges av vold og trakassering selv om dette skjer privat, avslutter Unio-leder Ragnhild Lied.

Se også:

ILO-konvensjon mot vold og trakassering vedtatt: – Nå begynner veien videre

ILO 100 år 1919–2019. Vi markerer 100 år med ILO

Les mer om:

FN-dagen

ITUC-kampanjen

FOKUS