Digitalisering: – Vi må snakke om omstilling og partssamarbeid

De to siste årene har Unio deltatt i prosjektet «Samarbeid om digital kompetanse». I dag ble prosjekterfaringene oppsummert på avslutningskonferansen i Oslo. I sin åpningsinnledning framhevet Unio-leder Ragnhild Lied at partssamarbeid er nøkkelen til bærekraftig digitalt omstillingsarbeid.

– For å få til partssamarbeid, er det viktig at det løftes fram og blir promotert. Det må gis eksplisitte føringer om at partssamarbeid skal være et verktøy i digitaliseringen av kommunale tjenester, uttalte Lied.

Dessverre er partssamarbeid nærmest fraværende i digitaliseringspolitikken. I regjeringens ferske digitaliseringsstrategi for offentlig sektor er det for eksempel ikke én referanse til tillitsvalgte, medbestemmelse eller partssamarbeid. Det gjør Unio-lederen urolig.

– Nå er rett nok partssamarbeid en uttrykt føring for dette prosjektet. Det er bra, men jeg tror våre prosjekterfaringer er farget av at partssamarbeid ikke løftes politisk. Det mange som framhever betydningen av medvirkning. Det er vel og bra, men det erstatter ikke partssamarbeid. Vi vil ha begge deler, utdypet Lied.

Digitalisering er omstilling og norsk arbeidsliv omstilles gjennom partssamarbeid.

– Jeg tror at «omstillingsdimensjonen» ofte går under radaren i digitaliseringsprosjekter. Dermed glipper man på partssamarbeidet. Når man snakker om digitalisering, må det brytes ned til konkret forståelse av utfordringer som er ønsket løst. Det dreier seg om organisasjoner som endres, arbeidsoppgaver som forandres – av mennesker ved hjelp av teknologi. Digitalisering er med andre ord omstilling, og partene har lang erfaring med omstilling og partssamarbeid, avsluttet Unio-leder Ragnhild Lied.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS, Unio, LO-K, YS-K og Akademikerne samarbeidet om prosjektet «Samarbeid om digital kompetanse». Digitalisering og digital kompetanse gjennom partssamarbeid har vært prosjektets overskrift. Målgruppen for prosjektet har vært folkevalgte, ledere og tillitsvalgte i kommunene. Totalt deltok 70 kommuner, hvorav om lag en tredel var i sammenslåingsprosess. På avslutningskonferansen stilte representanter fra flere av kommunene.

Prosjektets nettsted

 

Se opptak av konferansen her: