Stort engasjement landet rundt på Likelønnsdagen

Unios forbund markerte Likelønnsdagen til gagns rundt omkring i landet i går. Det preget kjøpesentre, torg, gater, barnehager og skoler, og kronikk-sidene i lokalavisene. Her er noen glimt.

I år markerte Unio Likelønnsdagen på samme dag som hovedorganisasjonene  LO og YS. Det var derfor mange Unio-forbund som valgte å markere den sammen med forbund i LO og YS.

Cecilie Van Der Hagen Johansen Pérez

For eksempel i Oslo og storfylket Viken der flere Unio-forbund, med Utdanningsforbundet i spissen, markerte dagen i Oslo Galleri med LO-forbundet FO. Her var det flere appeller, blant annet fra MDG, Rødt og SV.

– Så fint at dere har klart å forene dere om en felles dag. Det viser samla styrke, sa stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV).

Cecilie Van Der Hagen Johansen Pérez er leder i Diskrimineringsutvalget i Utdanningsforbundet Viken og ledet markeringen i Galleri Oslo med stødig hånd.

Utdanningsforbundets Halvor Kolsrud delte ut stor bolle til menn og liten bolle til kvinnene for å illustrere likelønnsgapet. Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) fikk selvfølgelig stor bolle. – Men jeg deler gjerne!

Utdanningsforbundet i Trønderlang besøkte barnehager, blant andre Lerkehaugen barnehage i Steinkjer, der medlemmene fikk 87 prosent av kaken for å symbolisere at kvinner tjener 87 prosent av det menn gjør.

– Vi fikk et engasjert og godt møte med medlemmer, tillitsvalgt og leder, sier fylkesleder Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet Trønderlag.

Markerte Likelønnsdagen med barnehagelærere: Camilla Skarbom Buan (tillitsvalgt) Og Charlotte Guin (styrer) i Lerkehaug barnehage. Ann-Kathrin Mulstad, kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Trøndelag og Geir Røsvoll, fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag.
Fylkeslaget i Utdanningsforbundet Nordland hadde i samarbeid med Bodø lokallag markering av Likelønnsdagen i glasshuset i Bodø. Det var stort engasjement for markeringen hos de tillitsvalgte.
I Porsgrunn troppet to fra Norsk Sykepleierforbund, to fra Ergoterapeutforbundet og to fra Utdanningsforbundet opp på kjøpesenteret i byen og delte ut bakverk og flyere.
Heldige ansatte på Presttrøa barnehage i Melhus kommune fikk nesten en hel kake. Tillitsvalgte Janne Kolstad fortalte at kaken kom som en gledelig overraskelse og passet spesielt godt akkurat i dag siden to medarbeidere skulle ta fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og som markering av barnehagens 10-års jubileum

Du kan lese mer om Likelønnsdagen på denne samlesiden