Alfred Sørbø gjenvalgt i Akademikerforbundet

Landsmøtet til Akademikerforbundet i Unio har i dag valgt ny politisk ledelse for perioden 2020–2022. Alfred Sørbø ble gjenvalgt og går inn i sin åttende periode som forbundsleder.

Mizanur Rahaman ble valgt som nestleder i Akademikerforbundet. Han har vært styremedlem i inneværende periode.

I kommende landsmøteperiode vil politikken være preget av både nasjonale og internasjonale utfordringer som må løses. Akademikerforbundets politikk understøtter nødvendigheten av et grønt skifte med fokus på en bærekraftig utvikling. Dette vil hovedstyret sammen øvrige organisatoriske ledd arbeide videre med og følge opp i landsmøteperioden.

– Politikken knyttet lønns- og arbeidsvilkår, og økonomisk og sosial trygghet er forbundets viktigste oppgave, fastslår forbundsleder Alfred Sørbø.