Høring – Forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler

Kunnskapsdepartementet sendte 27. september 2019 på høring forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler. I forskriften § 3 er det et krav til minste aktivitetsnivå i et studieforbund. Departementet foreslår at det innføres en hjemmel for departementet midlertidig å gi unntak fra aktivitetskravet i forskriften.

Les Unios høringssvar