Verneombudsprisen til radiograf på Haukland sykehus

Hovedverneombud og radiograf Ester Geitrheim er årets verneombud. – Jeg trodde ikke det var sant da dere ringte meg. Det er fantastisk – tusen takk, sa hun da hun mottok prisen på Unios verneombudskonferanse i dag.

Geitrheim er hovedverneombud for avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus.

– Jeg har et nært og godt samarbeid med de ulike avdelingene, og det er nøkkelen. Helse Vest har dessuten en god strategi for verneombudstjenesten. Det er lett å komme opp til toppen. Det er ikke alltid en får gjennomslag, men et godt tips er å bruke lovverket for alt det er verdt, sier prisvinneren.

– Det er Ikke min pris alene. Vi har stått veldig sammen for å få ting slik vi vil ha det, legger hun til.

 

Vebjørn Sand gratulerer med verneombudsprisen på baksiden av kunstverket.

I juryens begrunnelse heter det:

Ester Geitrheim har vært et engasjert og kunnskapsrikt verneombud i mer enn et tiår, og har vært hovedverneombud de siste seks årene. Hun er meget bevisst sin rolle som hovedverneombud, og legger betydelig arbeid i rollen. Hun er initiativrik både når det gjelder å ta opp både mindre og større saker. Hun opptrer tydelig, men samtidig ydmykt og reflektert, og snakker lett med alle. Som hovedverneombud møter hun alle med respekt, og er respektert både innad og utad. Hun er alltid godt forberedt, ser etter løsninger og fremmer forslag i de rette fora, og har på denne måten fått innført endringer som har vært til det bedre for både ansatte og pasienter.

Unios grunnla Verneombudsprisen i 2017 for å løfte statusen på det viktige arbeidet verneombudene utfører.  Prisen deles ut til det verneombudet som har gjort en særlig innsats.

– Verneombudene har en særs viktig oppgave i norsk arbeidsliv med å ivareta ansattes helse, miljø og sikkerhet. De er med på å sikre et helsefremmende arbeid og at arbeidsmiljølovens bestemmelser blir etterlevd, sier nestleder Solveig Kopperstad Bratseth i Unio.

Ester Geitrheim er den tredje som vinner prisen. Den første var hovedverneombud Kjell Ivar Sletten i Vest politidistrikt, den andre var hovedverneombud Finn W. Halvorsen ved Akershus Universitetssykehus HF.