225 millioner til CARE

TV-aksjonen samlet inn over 225 millioner kroner til CAREs arbeid for kvinner i de mest sårbare områder i verden. – Jeg er glad for at Unio og våre medlemmer bidro til å bedre jenter og kvinners situasjon. Det høyner velferden for hele familien og bidrar til en bærekraftig utvikling, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Unio ga 100 000 kroner til årets aksjon.

I tillegg gikk mange av Unio-forbundenes medlemmer med bøssene.

TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina. 

Lied mener utdanning for jenter er det viktigste tiltaket for ei bærekraftig utvikling.

– Dette gjelder ikke bare for likestilling, lykke og utvikling i et land, men mors utdanning fører også til at barna klarer seg bedre på skolen og gjør forholdene bedre for hele familien når det gjelder hygiene, helse og trivsel. Det er viktig å si at mennene får det bedre når kvinnene er likestilte med dem, sier Ragnhild Lied.

Du kan fortsatt bidra her