Forhandlinger om pensjon for dem med særaldersgrenser er i gang 

Det første forhandlingsmøtet om pensjonsløsning startet i dag. – Medlemmer med særaldersgrense må sikres like gode pensjonsnivåer selv om de må gå av tidligere, sier Unio-leder Ragnhild Lied. 

Unio forventer at de tilpasningene vi forhandler fram fortsatt skal gjøre det attraktivt å jobbe i disse yrkeneOg at de løsningene vi finner gjør det attraktivt å rekruttere til disse yrkene 

Disse gruppene representerer høyt kvalifisert arbeidskraft som det er stor etterspørsel etter. 

 – Vi må finne gode løsninger som sikrer pensjonsnivået for de som har særaldersgrense. De skal fortsatt kunne gå av tidligere enn andre uten å tape pensjon, sier Unio-leder Ragnhild Lied. 

Statssekretær Vegard Einan og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie leder forhandlingene om pensjonsløsning for dem med særaldersgrense

Særaldersgruppene representerer viktig kompetanse som vi vil trenge mer av. 100.000 ansatte i Unios forbund har særaldersgrense, de fleste jobber i politiet og i helsesektoren, for eksempel sykepleiere og fysioterapeuter. 

Løsningene må gjøre det attraktivt for det offentlige å rekruttere til disse stillingene. 

Det er Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som leder forhandlingene, med statssekretær Vegar Einan.

Forhandlingsfristen er satt til 31. oktober i år.