– De høye forskningsambisjonene må følges opp

De høye ambisjonene regjeringen har for forskningen må følges opp med et fungerende finansieringssystem. Det var Unios hovedbudskap da Stortingets utdannings- og forskningskomité inviterte til høring om statsbudsjettet i dag.

– Samtidig som våre universiteter og høyskoler utsettes for årlige effektiviseringskutt – samlet over 6 år er det nå godt over en milliard kroner som er kuttet – stilles det nye og høye krav til kvalitet i både forskning og undervisning, økt kontakt med arbeidslivet og mer arbeidsrelevant utdanning, bedre praksis, økt tverrfaglig samarbeid, omstilling og digitalisering og et mer aktivt og utvidet ansvar for etter- og videreutdanning, ramset fagsjef Åshild Olaussen i Unio opp for komiteens medlemmer.

Unio mener regjeringen må få på plass et finansieringssystem som gjør det mulig å leve opp til disse høye ambisjonene.

– Unio foreslår at det settes ned et eget utvalg der representanter fra UH-sektoren og de ansatte får plass, som får i oppdrag å se på helheten i finansieringssystemet for høyere utdanning, inkludert finansiering av livslang læring, sa Olaussen.

Unio-studentenes leder, Martin Wichstad, benyttet anledningen til å kritisere regjeringens kutt til studenter som bytter studie.

– Å bruke pisk for å få mennesker til å fullføre en grad er ikke veien å gå. Vi ønsker et Velferds-Norge med sykepleiere som ønsker å være sykepleiere, og ikke de som ble sykepleiere fordi de ble økonomisk straffet om de ikke ble det, sa han.

Les Unios kommentarer til Utdannings- og forskningskomitéens behandling av statsbudsjettet her