– Der faget er sterkt ønsker folk å organisere seg

– Sentrale kollektive løsninger har gitt oss det Norge vi har. Vi har kommet oss gjennom kriser fordi vi har snakket sammen, mener nestleder i Unio og Norsk Sykepleierforbund (NSF), Solveig Kopperstad Bratseth.

Kopperstad Bratseth var en av ti deltagere på frokostseminaret «Organisert arbeidsliv – verdt å kjempe for» arrangert av Agenda Rådgivning og Advokatfirmaet Lippestad. Seminaret tok opp viktige spørsmål som: Hvorfor synker organisasjonsgraden i Norge? Hvordan rekruttere nye medlemmer?

– Der faget er sterkt ønsker folk å organisere seg, sa nestleder Kopperstad Bratseth da hun svarte på spørsmålet om organisasjonsgraden i arbeidslivet.

Hun la vekt på at selv om organisasjonsgraden går ned, så gjelder det ikke alle yrker. Både hovedorganisasjonen Unio og Norsk Sykepleierforbund opplever økning i antall medlemmer.

Er den norske arbeidslivsmodellen i fare?

Både LO-lederen og NHO-direktøren var deltagere på seminaret. De var begge opptatt av den norske arbeidslivsmodellen og hvordan den har vært et grunnlag for det norske samfunnet. Viktigheten av modellen ble også understreket av nestlederen i Unio og NSF.

– Vi har store omstillingsprosesser som kommer nå. Historien har vist oss at den norske modellen fungerer ved at den har overlevd over tid og stått seg godt gjennom betydelige endringer. Det sier meg at vi da bør holde på den, sa Kopperstad Bratseth.

Les mer om fagorganisering i nettmagasinet Unio Perspektiv

Erfaringen har vist at konkurranseutsetting kan utgjøre en trussel mot det organiserte arbeidslivet. Det må partene ta inn over seg.

Vi har sett eksempler på hvordan konkurranseutsetting i noen tilfeller har ført til at de ansatte får redusert vilkårene sine.

– Det er alvorlig både for de som jobber der og for vilkårene vi jobber frem på arbeidstakersiden. Høy organisasjonsgrad gir oss innflytelse, sa Kopperstad Bratseth på seminaret.