– Bli bøssebærer!

Årets TV-aksjon går til CARE for deres arbeid for vanskeligstilte jenter og kvinner i verden. – Når kvinner og jenters situasjon blir bedre, høyner det velferden for hele familien. Dette er et viktig arbeid for å styrke velferd og en bærekraftig utvikling. Jeg oppfordrer alle våre medlemmer til å gå ut med bøssene den 20. oktober, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Nå er det hennes tur, er slagordet for TV-aksjonen i år. Fattigdom rammer kvinner hardest. De har ikke de samme rettigheter og muligheter som menn, og er oftest utsatt for trakassering og overgrep. Hele 104 land har lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber.

Lied mener spesielt utdanning for jenter er det viktigste tiltaket for ei bærekraftig utvikling.

– Det er lite som hjelper mer enn at jenter og mødre får utdanning. Barna klarer seg bedre på skolen og gjør forholdene bedre for hele familien når det gjelder hygiene, helse og trivsel, understreker Lied.

TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina. 

CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferdighet. 

Unios styre besluttet tidligere i høst å gi 100.000 kroner til TV-aksjonen.

Meld deg som bøssebærer her