Ny politisk ledelse i Maskinistforbundet

Jarl Gunnar Faksvåg ble i dag, med akklamasjon, valgt til leder i Det norske maskinistforbund, etter Helge Andersen. Han hadde ingen motkandidat på landsmøtet i Trondheim.

Jarl Gunnar Faksvåg jobber til daglig i Fjord 1.

Nestledervalget ble det kampvalg om. Valgkomiteen hadde foreslått sittende nestleder Lasse Westby, mens det fra salen ble foreslått Per Arne Andreassen som nestleder. Og det var Per-Arne Andreassen som vant med én stemmes overvekt. Andreassen har vært forbundsstyremedlem og regionleder Nord. Han er driftsoperatør i Målselv kommune i Troms.

Øvrige styremedlemmer:

Leif Einar Kristiansen, NIS/NOR utenriks
vara: Jimmy Andre Norheim

Andreas Bakken, NIS/NOR utenriks
vara: Trym Harald Lokander

Julie Bøe, NHO Sjøfart
vara: Jan Roger Guldberg

Roger Skåtøy, DSO
vara: Thomas Vestre Slotsvik

Jan B. Hartvigsen, Sjømat/fisk/Kystrederiene
vara: Bjørn Kofoed Kristiansen

Lasse Westby, KS Brann med Oslo
vara: Sindre Wiers

Cathrine Langlete, Spekter energi
vara: Espen Andre Møller

 

Styret i Det norske maskinistforbund for perioden 2019-2022. Foto: Jógvan H. Gardar, Dnmf