Brobygging i Malmø

«Fly on the wings of love» oppfordret brødrene Olsen da Danmark overraskende vant Eurovision i 2000. I et Europa preget av høyreekstremisme på fremmarsj, kommer i dag Unio og resten av den nordiske fagbevegelsen over Øresund under en tittel som føles like Grand Prix-inspirert, men også like nødvendig: «Building bridges».

For behovet for å bygge bro mellom folk virker å bli stadig mer prekært. Økende polarisering, fagforeningsknusing og tilbakeslag for likestillingskampen i flere europeiske land utgjør bakteppet for at delegater fra medlemsorganisasjoner i den nordiske fagbevegelsen (NFS) samles til kongress i Hyllie ved Malmø. Gjennom tre dager skal delegatene gjennom en rekke gruppearbeid, foredrag og diskusjoner legge grunnlaget for det som skal være nordisk fagbevegelses felles Europapolitiske strategi.

Økt behov for forståelse av fagorganiserte i andre EU-land

En slik strategi vil nødvendigvis måtte bære preg av motsetningsforholdet mellom at vi i Norden ønsker å bevare vår egen modell for blant annet lønnsfastsettelse og partssamarbeid – samtidig som vi ønsker å vise forståelse for at fagorganiserte i andre EU-land med et langt svakere utviklet partssamarbeid ser hen til mulig EU-regulering av minstelønn. I en verden som blir stadig mindre, hvor Kina er på fremmarsj og Trumps USA synes på tilbakemarsj fra en samarbeidsånd vi har tatt for gitt, blir Nordens stemme sammen med resten av Europa viktigere. En viktig del av strategidiskusjonen i Malmø blir derfor hvordan Norden skal unngå å bli oppfattet som så vidt arrogante som vi til tider har blitt i en del diskusjoner innad i for eksempel den europeiske fagbevegelsen (ETUC). Vi må ha forståelse for at mange føler utrygghet og usikkerhet, både i Norden og ellers i Europa.

Unios fire pilarer for et tryggere Europa

Det viktigste spørsmålet kongressen må besvare er hvordan vi møter de store utfordringene i Europa. Unios svar på det er firedelt:

  • For det første gjennom god utdanning og kompetanseutvikling gjennom hele livet.
  • For det andre gjennom høy organisasjonsgrad.
  • For det tredje gjennom medbestemmelse og autonomi på arbeidsplassen.
  • For det fjerde gjennom reell likestilling.

Høyrepopulister som falske profeter

Strategien må ta på alvor at mange føler utrygghet og usikkerhet, både i Norden og ellers i Europa, for eksempel gjennom å rakke ned på kunnskap, kompetanse og forskning fordi det er hva den såkalte «eliten» er opptatt av. Vi vet at det i virkelighetens verden skaper MER, ikke mindre utrygghet. Fordi det har vært prøvd før og aldri har fungert. Høyt organisasjonsgrad, autonomi og medbestemmelse på jobben, utdanning og kompetanseutvikling gjennom hele livet og ikke minst reell likestilling skaper sammen trygghet og tillit. Likestilte mennesker med kunnskap og kompetanse som får være med å bestemme skaper trygghet og tillit. Stengte grenser, nasjonalisme, klimafornekting og patriarkalsk mannssjåvinisme skaper bare økt utrygghet og ufred.

Lenke til program for kongressen finner du her 

Unios delegasjon består av:

Ragnhild Lied, leder Unio
Alfred Sørbø, forbundsleder Akademikerforbundet
Stine Christensen Holtet, vara sentralstyret Utdanningsforbundet
Anita Rabben Asbjørnsen, spesialrådgiver internasjonale spørsmål NSF
Tore Trygve Dahlstrøm, advokat NSF
Anne Folkvord, sekretariatsleder Unio
Åshild Olaussen, fagsjef Unio
André Oktay Dahl, internasjonal sekretær Unio

Ledelsen i nordisk fagbevegelse diskuterer europeiske utfordringer på kongressens første dag: