Enighet i Spekter-virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst

Etter initiativ fra Spekter kom Unio og Spekter etter forhandlinger til enighet om lønnstillegg for Norlandia-barnehagene. Løsningen er i tråd med frontfaget.

Dermed har alle virksomheter og Unios forbund i Spekters område 12 kommet til enighet i mellomoppgjøret 2019. Det betyr at ny lønn vil bli utbetalt i samsvar med det man har vært enige om. Det skjer så snart som praktisk mulig.

Område 12 er virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst.

De varslede plassoppsigelsene blir dermed trukket tilbake, og meklingen 2. september utgår.

Les protokollen her