Verneombudsprisen. Vi trenger ditt forslag til kandidat!

For tredje gang deles Unios verneombudspris ut på Verneombudskonferansen. Med denne prisen ønsker Unio å sette fokus på den viktige rollen verneombudet har i arbeidslivet. Prisen deles ut til et verneombud som har gjort en særskilt innsats i rollen som verneombud.

I 2018 gikk prisen til hovedverneombud Kjell W. Halvorsen på Ahus, for hans sterke og langvarige engasjement i å bygge opp en kompetent vernetjeneste ved sykehuset.

Hvem synes du bør bli årets vinner av verneombudsprisen? Alle verneombud og hovedverneombud kan nomineres som kandidater.

Begrunnede forslag til kandidater sendes til [email protected] senest 15. september.

Begrunnelsen må ta utgangspunkt i kriteriene som er nedfelt i verneombudsprisens statutter, og bør være på om lag én side.

Statutter for prisen “Årets verneombud”