Også Frps utstillingsvindu satser på kompetanse og nok ansatte for å sikre kvalitet i velferden

 Jeg merket meg at da Terje Søviknes fikk spørsmål om de to viktigste kjennetegnene på kvalitet i kommunenes tjenester, så trakk han frem kompetanse hos de ansatte og tilstrekkelig bemanning. Det har vi merket oss og det tar vi med oss videre fra velferdsduellen, sier Unio-leder Ragnhild Lied i Arendal onsdag. 

På Unio-kafeen i Pollen arrangerte Unio debatten om velferdstjenester mellom to av Norges mest markante kommuneledere, Os-ordfører og Frp-nestleder Terje Søviknes og Arbeiderpartiets byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

Unio-leder Ragnhild Lied spurte Terje Søviknes om to kjennetegn for god kvalitet i velferdstjenestene. Hun ble glad for svaret hun fikk: – God kompetanse hos de ansatte og tilstrekkelig mange ansatte til å gjøre jobben. 

Terje Søviknes leder et av Frps utstillingsvinduer i Kommune-Norge, Os kommune utenfor Bergen.

Velferdsprofitør eller skatteprofitør?

– Noen mener profitt og konkurranse er viktige drivere til nyskaping og mangfold, mens andre mener det er selve styggen, og kaller investorer velferdsprofitører, sa debattleder Erik Aasheim, og spurte Raymond Johansen om han hadde glemt at private selskaper sikret alle en plass i barnehage på begynnelsen av 2000-tallet.

 Fra 2003 hadde de private en stor betydning, men senere har vi sett at de mindre private er overtatt av store private, børsnoterte konsern som tar ut mye utbytte. Også de ideelle aktørene skvises av de store omsorgskonsernene. Jeg mener at det er en vesentlig velferdsoppgave å sikre barnehage og eldreomsorg til dem som trenger det. Muligheten til å gi gode velferdstjenester forutsetter en sammenheng, der språkopplæring, samarbeid barnehage-skole og helse best ivaretas av kommunene, sier Johansen.

Stinn brakke i Unio-kafeen under velferdsduellen i Arendal.

Det var ikke bare velferdsprofitører som ble tema for duellen. Terje Søviknes beskyldte Raymond Johansen for å være en grådig skatteprofitør. Årsaken er at Oslo tar inn eiendomsskatt, selv om kommunen går med overskudd.

– Raymond Johansen hisser seg opp for at noen tar ut et marginalt overskudd av velferdstjenestene og kaller dem for velferdsprofitører. Sannheten er at han er en skatteprofitør. Oslo går med stort overskudd. Likevel tar han inn eiendomsskatt, sa Terje Søviknes.

– Det er valgkamp, men det er første gang noen har kalt meg det, svarte Raymond Johansen, og la til:

– Sannheten er at vi bruker overskuddet til å betale ned noe av den store gjelden Oslo kommuner har. Vi har den mest moderate eiendomsskatten i landet, og har brukt den til å skaffe 3000 nye barnehageplasser og ansatt 500 i hjemmetjenesten.

Klasseforskjell?

Terje Søviknes fikk spørsmål om ikke hans modell med flest private tilbud også betyr et klassedelt samfunn, der de som har mer penger får bedre tjenester?

 Raymond Johansen har et ideologisk korstog mot velferdsentreprenørene, som jeg kaller dem. Jeg tenker at vi forbrukere på mange områder er sjeleglade for at vi ikke har monopoler. Vi blir redde hvis noen får for mye makt.

Han mener det er kunstig å dele mellom drift og investeringer i kommunene. 

Oslos byrådsleder Raymond Johansen fra Ap, Ordfører i Os og nestleder Frp Terje Søviknes og debattleder Erik Aasheim.

Dårligere lønn i privat omsorg mange steder

I mange bransjer er det høyere lønn i det private enn i det offentlige. Det gjelder ikke nødvendigvis for dem som jobber i velferdsyrkene. I Oslo har for eksempel ansatte i private sykehjem 60 000 kroner mindre i lønn enn i de kommunale sykehjemmene. Dette er sykehjem som er konkurranseutsatte.  

Da Norsk Sykepleierforbund streiket for en minstelønnsavtale på private sykehjem i fjor, svarte NHO med lockout av samtlige.

Lederen i Norsk Sykepleieforbund, Eli Gunhild By, spurte Søviknes om han syntes det var greit at aktører som NHO iverksatte lockout mot sykepleierne som var i streik i fjor, men det ville ikke ordføreren svare helt på.

Eli Gunhild By, som leder Norsk Sykepleierforbund, stilte spørsmål til Os’ og Oslos ledere. Her sammen med Unio-leder Ragnhild Lied.

 

Se velferdsduellen her: