ILO-konvensjon mot vold og trakassering vedtatt: – Nå begynner veien videre

Jubelen stod i taket da FNs arbeidsorganisasjon ILO i dag vedtok en konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet. Det er meget gode nyheter for flesteparten av verdens arbeidstakere som står uten noen beskyttelse mot vold og trakassering. – Dette er et stort steg i retning av et anstendig arbeidsliv for alle. Nå begynner jobben med å få alle verdens myndigheter til å ratifisere konvensjonen. De nordiske landene burde lede an, sier Unios Liz Helgesen.

Hun har i to år vært tett på forhandlingene som den nordiske koordinatoren i «byrået», som utgjør den innerste kjernen på arbeidstakersiden i forhandlingene.

– Dette er en milepæl som kan gjøre mye for å endre arbeidslivet til det bedre – fritt for trakassering og vold. Med denne konvensjonen sier FN at nok er nok, sier Helgesen, og fortsetter:

– Det dreier seg om en rettighet for alle arbeidstakere – uavhengig av sektor, form for kontrakt eller arbeidstilknytning. Konvensjonen gjelder eksempelvis den uformelle sektoren – den sektoren som sysselsetter flest mennesker i verden i dag.

The Workers Bureau – byrået som satt tettest på forhandlingene. Forrest talsperson Marie Clarke Walker. – Hun er både en god strateg og forhandler med et stort hjerte, sier Liz Helgesen som satt i byrået sammen med henne.

Konvensjonen er forhandlet fram mellom FN-landenes myndigheter, arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene. Det er som det norske trepartssamarbeidet, bare i mye større skala. Arbeidet har pågått siden 2015, og forhandlingene startet i Genève i fjor.

– Det så mørkt ut da vi forlot forhandlingene i fjor. Da kom vi ikke gjennom en tredjedel engang, og det har de siste to ukene vært noen harde tak. I år begynte vi med en diskusjon om trakassering i det hele tatt skulle være med i konvensjonen, noe arbeidsgiversiden ikke ville. Jeg synes vi på arbeidstakersiden har jobbet bra og vært lydhøre for motpartenes innspill, noe som har ført til at vi har fått en meget god konvensjon. Den beskytter både kvinner og menn, men først og fremst kvinner, sier Helgesen.

Konvensjonen betyr mye i et solidaritetsperspektiv. Med dette vedtaket får verdens hushjelper, gateselgere og dagarbeidere en anerkjennelse av jobben de gjør og en bekreftelse på at de skal behandles med respekt.

Men ILO-standarden er også viktig i et nordisk perspektiv, understreker Helgesen.

– Forhandlingene har blant annet berørt utfordrende tema som for eksempel forebygging og beskyttelse mot vold og trakassering fra tredjepart som klienter, pasienter, kunder, elever, foresatte, pårørende og brukere. konvensjonen berører også den økende digitale trakasseringen og det grenseløse arbeidslivet. De som jobber med kontoret i lomma skal også ha rett til arbeidsdager uten vold og trakassering. Disse og flere andre eksempler gjør ILO-standarden relevant for norsk arbeidsliv, sier hun.

Konvensjonen beskytter arbeidstakere ikke bare på jobb, men i jobbrelaterte aktiviteter som jobbsammenkomster, overnatting i tjenestesammenheng, og sikrer en trygg vei til jobb. Og den anerkjenner at vold i nære relasjoner kan påvirke ofrenes produktivitet på jobb og miljøet de jobber i.

 

Jubelen som spontant brøt løs da partene hadde blitt enige, viser at dette er en konvensjon som berører folk i hjertet og har betydning for deres hverdagsliv.

Les
Forhandlingene om en ILO-konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet: – Vi er i rute

Les mer om ILO her