Pause i KA-forhandlingene

Partene i KA-området har tatt en pause. De vil møtes over helgen for å gjenoppta forhandlingene.

Lønnsforhandlingene i tariffområde KA har pågått denne uken, tirsdag og onsdag. Det gjelder tariffavtalen som gjelder fellesråd, menighetsråd og Den norske kirke

De siste årene har den relative garantilønnsutviklingen for fellesråd og menighetsråd sakket mer og mer akterut i forhold til sammenliknbare tariffområder. – For å rekruttere og beholde ansatte med høy utdanning og kompetanse, er det derfor viktig at det tas grep for å bedre lønnsnivå og lønnsutvikling for dette området i KA, sa Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad før samtalene startet.

Rekruttere og beholde arbeidstakere

Arbeidstakerorganisasjonene krever at forhandlingsresultatet i KS i all hovedsak implementeres også i hovedtariffavtalen i KA for fellesråd og menighetsråd.

– I Den norske kirke (rettssubjektet) ser vi særlig store utfordringer med rekruttering av prester. Det må tas større grep enn rent tariffmessige på dette området, men vi ser likevel at mye kan gjøres av tariffpartene. Vi har den senere tid sett utfordringer for lønnsutviklingen i stillinger uten ansiennitetsopprykk. Vårt krav vil derfor være å ta grep for å rydde noe i dette, sa Mollestad.