Opprettelse av SGS 2020 Pensjonsordninger

Unio og de andre forhandlingssammenslutningene ble i dag enige med KS om opprettelsen av sentral generell særavtale om pensjonsordninger (SGS 2020) med virkning fra 1.1.2020.

Protokollen er en oppfølging av meklingsresultatet fra 23.5.2019, etter at Stortinget har behandlet lovreguleringen av forhandlingsresultatet om framtidig offentlig tjenestepensjon og AFP fra i fjor vår. Lovreguleringene har samme ikrafttredelsestidspunkt som SGS 2020, dvs. fra 1.1.2020.

Last ned protokollen