Drap og forfølgelse av fagorganiserte på Filippinene: – Nærmer seg en humanitær krise

Filippinske myndigheter måtte i dag stå skolerett og forsvare seg på ILO-konferansen. De bedyret at de respekterer arbeidere og at det er organisasjonsfrihet i landet. Dette ble klart tilbakevist. – Senest for to uker siden ble to fagforeningsledere drept. Soldater angriper arbeidere som prøver å organisere seg. Det begynner å nærme seg en humanitær krise, sa arbeidstakersidens talsperson, Brian Finnegan.

Filippinene er ett av de 24 landene som er kommet på ILOs verstingliste når det gleder faglige rettigheter og et godt arbeidsliv, og som har brutt flere ILO-konvensjoner. Dette er en liste som hvert år utarbeides av ILO, og på ILO-konferansen møtes myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne for å belyse sine standpunkter overfor CAS-komiteen (Committee on the Application of  Standards) – ofte kalt “blame and shame-komiteen”. Landene som havner på lista, kommer i «skammekroken» og må stå skolerett og forsvare seg – om de møter opp.

I år ble Arthur Svenssons pris for faglige rettigheter tildelt filippinske France Castro for sin kamp for grunnleggende arbeidstakerrettigheter, og spesielt for å organisere lærere. Hun har selv blitt fengslet og er forfulgt av politiet.

Hennes historie er lik de historiene arbeidstakerne fortalte om i dag. De som prøver å organisere seg, blir forfulgt og isolert eller oppsagt. Forferdelige arbeidsforhold og ekstremt lave lønninger preger arbeidsmarkedet. De får ingen støtte eller beskyttelse fra myndighetene – heller tvert om.

Rari Tobakoni fra Education International fortalte om lærernes situasjon.

– I desember i fjor begynte politiet å reise rundt på skoler og forhøre lærerne og dermed spre frykt. Lærerne trakasseres og får dødstrusler. Bare i år har vi talt 45 slike trusler. Myndighetene mener de som organiserer seg er rebeller og terrorister, de blir sett på som fiender av landet (enemy of the State), og de frykter for sine liv, sa han.

Det var spesielt mordene på fagforeningsledere som arbeidstakersiden var opptatt av. 43 er drept etter at Rodrigo Duterte overtok makten. 10 fagforeningsledere ble drept i fjor, to i år.

– Myrderiene er sjokkerende. Ingen blir holdt ansvarlig for mordene. Vi fordømmer på det sterkeste at myndighetene lar dette skje, sluttet Brian Finnegan sitt innlegg.

Landene på årets «verstingliste» er:

Tyrkia
Etiopia
Irak
Libya
Myanmar
Nicaragua
Tajikistan
Uruguay
Jemen
Zimbabwe
Alger
Hviterussland
Bolivia
Kapp Verde
Egypt
El Salvador
Fiji
Honduras
India
Kasakhstan
Laos
Filippinene
Serbia

Her kan du lese mer om ILO