Orienterte om ILO-forhandlingene i Geneve

Det er vanskelig å vurdere hvor god den nye og standardsettende ILO-konvensjonen mot vold og trakassering i arbeidslivet blir når den etter alt og dømme vedtas neste uke. Men viljen til å lande en konvensjon i jubileumsåret virker positivt for millioner av arbeidstakere.

Torsdag var det norsk samling med organisasjoner og arbeids- og sosialministeren i Geneve.

Unios internasjonale sekretær Liz Helgesen var en av dem som kunne fortelle Anniken Hauglie om hvordan det går med de viktige forhandlingene. Andre arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgivernes representanter var også med på det norske møtet i FN-bygningen.

Tre parter fra hele verden må bli enige

Norske organisasjoner for arbeidsgivere, arbeidstakere og norske myndigheter diskuterer forhandlingene i ILO. Liz Helgesen fra Unio orienterer.

En ny konvensjon om vold og trakassering vil bety svært mye for millioner av mennesker. Som nordisk koordinator og medlem av byrået, som er den indre kjernen med utvidet “forhandlingsfullmakt”, har Liz Helgesen detaljert innsikt i arbeidet som skjer fra morgen til sene kveld.

Utfordringen er at både arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter fra nesten 200 land må bli enige. Sånt tar tid og interessen i temaet er så forskjellig mellom land, regioner og styresett. Så da jeg spør hvordan det går er svaret dette fra internasjonal sekretær Helgesen i Unio:

– Jeg synes det går fremover, men det er litt vanskelig å si også, fordi det ikke er forhandlinger om ett og ett punkt i det nye regelverket, men forhandlinger litt frem og tilbake i det grunnlaget vi har til diskusjon.

Arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter i 187 land forhandler om nye regler for arbeidslivet her i FN-bygningen i Geneve. Det tar tid, men kan bety et mer anstendig arbeidsliv for millioner av mennesker.

“Djevelen ligger i detaljene”

Mange, vanskelige temaer er allerede berørt, men mye settes også litt på vent, for å sees i sammenheng med de neste temaene som forhandles. Ingenting er løst før alt er løst, for å si det litt enkelt.

Det er et meget detaljert regelverk, for eksempel, hva er vold og hva er trakassering? Hvem skal omfattes av det nye regelverket som når det blir vedtatt, vil det gjelde alle de 187 medlemsstatene i ILO? Hvem skal beskyttes fra vold?

– Allerede har det kommet bunker med endringsforslag under den to uker lange sluttforhandlingen vi er inne i. Da er det bare å starte på en ny runde med diskusjoner, sier Liz Helgesen.

Eksportere mer norsk politikk

Statsråd Anniken Hauglie mener Norge med sitt utviklede trepartssamarbeid har mye å tilføre fremtidens globale diskusjoner om arbeidslivet. Her holder hun innlegg i plenumssalen.

Torsdag talte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i ILO. Hun la vekt på den kraften som ligger i trepartssamarbeidet de nordiske landene er kjent for.

Hun pekte på at det er betimelig og høyst relevant at ILO nå fokuserer på fremtidens arbeidsliv.

– Forskere peker å at de mest fremtredende rollene for ILO i vår region sannsynligvis er å være den som setter agendaen for politikk-diskusjoner, sa statsråd Anniken Hauglie.

Det tar år å komme til enighet om nye tiltak for det globale arbeidslivet, men samtidig er det muligheter i denne måten verdens ledere snakker  sammen på, mener hun.

– Som parter i arbeidslivet ser vi at det må internasjonalt samarbeid til for å bedre forholdene og sikre fortsatt vekst og mulighet for et anstendig arbeid for alle, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Se talen til Anniken Hauglie:

Unio-leder Ragnhild Lied er på plass i Geneve og peker på at altfor få land har lovverk som beskytter folk mot vold og trakassering.

– Et anstendig arbeidsliv må være for alle

–  De beste løsningene på store utfordringer finner vi gjennom trepartssamarbeid. Det gjelder ikke bare for Norge, men like mye globalt, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Hun er opptatt av at 100-åringen klarer å få plass en ny, standardsettende konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet som gjør en forskjell. Unio-lederen peker på at alt for få land har lovverk som beskytter folk mot vold og trakassering.

– ILO har spilt og må spille en viktig rolle både for menneskerettigheter og for et anstendig arbeidsliv, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Les også om internasjonale avtaler her  

Vi laget en podkast i forkant av ILO-konferansen du kan høre her