Mellomoppgjøret i Spekter 2019 – status

Årets mellomoppgjør i Spekter nærmer seg slutten.

Unio og berørte forbund har nå sluttført forhandlinger med Spekter i følgende områder:

I tillegg er det sluttført forhandlinger for Røde Kors Haugland Rehabilitering, som ikke er områdeplassert.

I område 12 – virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst – er det enighet i alle virksomheter unntatt Norlandia-barnehagene. Forhandlingsbruddet går til mekling trolig 2. september.