Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet sendte 11. mars 2019 på høring et forslag om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. Forslaget inneholder nye bestemmelser om opptak til fagskoleutdanning, personvernopplysninger, skikkethet og godkjenning av utenlandsk utdanning. Bestemmelser i nåværende forskrift vil bli videreført i den nye forskriften med noen endringer. Videre foreslår departementet å overføre bestemmelser om akkreditering av fagskoleutdanning fra studiekvalitetsforskriften inn i den nye forskriften, med endringer. 

Les Unios høringssvar