Reallønnsvekst for statsansatte. Streik avverget i staten.

 – Nesten alle statsansatte er sikret reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg. Det var vårt viktigste krav og det er jeg fornøyd med, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Fredag 24. mai kom Unio til enighet med staten om årets lønnsoppgjør for statsansatte. Dermed blir det ikke streik.

Staten ville gi 0 prosent i sentrale tillegg og 100 prosent som lokale tillegg ute i virksomhetene.

For Unio var det viktig med et stort, sentralt tillegg, for å sikre alle en reallønnsvekst.

I gjennomsnitt.

–  Sluttresultatet ble at mesteparten, 60 prosent, fordeles sentralt, mens 40 prosent fordeles lokalt ute i virksomhetene, sier Unios forhandlingsleder i staten, Guro Elisabeth Lind.

Det er den sentrale fordelingen som sikrer nesten alle reallønnsvekst.

Det var et overheng på 1,6 prosent, i gjennomsnitt. Sentralt gitte lønnstillegg ble på mellom 1,35 prosent og 1,55 prosent. I tillegg avsettes 1,24 prosent til lokale tillegg.

Prisveksten er av Teknisk beregningsutvalg anslått til 2,4 prosent i år.

Over et halvt døgn på overtid

Rammen ble som Frontfaget på 3,2 prosent og inkluderer glidning og overheng.

Først 14 timer på overtid ble det klart at det gikk mot en løsning i lønnsoppgjøret for statsansatte. Det har vært meklet siden onsdag morgen. Også LO, YS og Akademikerne var i mekling med staten som arbeidsgiver.

Unios forhandlingslder i staten er glad for å ha kommet til enighet med staten etter svært krevende forhandlinger.

Fjerner tak på pensjonsopptjening for variable tillegg

Unio sikret også at grensen for opptjening av pensjonsgivende variable tillegg fjernes. Dette er i tråd med Unios krav.

I dag får statens ansatte opptjening for variable tillegg opptil 66.000 kroner året, mens en rekke statsansatte har mye større, variable tillegg enn det.

– Dette er en solid økning i pensjonsgrunnlaget, som sikrer økt pensjon for medlemmer som har tillegg som en viktig andel av lønna. Dette er også i tråd med prinsippene i den nye pensjonsreformen, sier forhandlingsleder Guro Lind.

Det har blant annet stor betydning for pensjonen for mange i politiet.

God dag på jobben for nye stipendiater

Nye stipendiater ved institutter, landets universiteter og høyskoler går kraftig opp i lønn. Ny startlønn for stipendiater blir om lag 479 000, en oppgang på ca. 30 000 kroner. Det gjelder dem som starter etter 1. mai.

– Det er viktig for rekrutteringen til forskningen, sier Unios forhandlingsleder.

AFP-floken ble løst opp i

En viktig årsak til at forhandlingene mellom Unio, LO, YS, Akademikerne og staten brøt sammen natt til 1. mai, var uenighet om forsikringer om tidligpensjonsordningen AFP.

Også dette spørsmålet ble løst i meklingen. Partene er enige om å sikre at statsansatte født fra og med 1963 har AFP-rettigheter og kan ta ut AFP i henhold til avtalen om ny offentlig tjenestepensjon av 3. mars i fjor.

Unio har 33 180 medlemmer i statlig tariffområde per 1.1.2019. De største gruppene er politiet og forskerne.

Protokollen finner du her