Medbestemmelse og konsultasjonsrettigheter må gjelde alle, også ansatte i offentlig sektor

Ved oppstart av europeisk fagbevegelses 14. kongress sender tillitsvalgte fra hele Europa følgende haste-budskap til EU: stopp diskriminering av offentlig ansatte!

Både EU-traktaten og EUs sosiale pilar slår fast at alle ansatte har konsultasjons- og informasjonsrettigheter. Europeisk fagbevegelse (ETUC) krever at EU-kommisjonen må stoppe forsøk på å begrense offentlig ansattes rettigheter. Kongressen krever at EU respekterer partenes autonomi. Videre ber ETUC om at EU-avtalen om konsultasjons- og informasjonsrettigheter for alle ansatte gjøres til et EU-direktiv.

Unio-leder Ragnhild Lieds budskap til kongressen var nettopp knyttet til betydningen av å forsvare demokratiet.

– Et sterk, offentlig finansiert og drevet utdanningssystem er en av de viktigste forutsetningene for å bevare demokratiet. Det handler om langt mer enn at man med jevne mellomrom skal kunne avgi stemme ved valg. Demokratiet forutsetter tillit og medbestemmelse på alle samfunnsnivåer, sier Lied, og fortsetter:

– Demokrati i arbeidslivet har vært under utvikling siden fagbevegelsens fødsel. Det dreier seg rett og slett om fagbevegelsens kjerneverdi. Og det skal ikke diskrimineres mellom arbeidstakere. Rettigheter er rettigheter, uavhengig av om du er privat eller offentlig ansatt.

Arbeidstakerrettigheter er under press over hele Europa. Unio-lederen viser til at rettigheter som nærmest har blitt sett på som naturlover nå utfordres.

– Unio er opptatt av å ivareta demokrati og demokratisk praksis på alle samfunnsarenaer. Kommisjonens forsøk på å begrense offentlig ansattes rett til informasjon og konsultasjon utgjør en trussel mot arbeidslivet, men også for demokratiet i stort.

Følg kongressen direkte:

ETUCs 14. kongress

Kongressen samler mer enn 600 delegater fra hele Europa, og gjennomføres i Wien 21.–24. mai. Unio deltar med følgende delegasjon: Ragnhild Lied, Kjetil Rekdal, Fred Haltebrekke, Ruben Amble Hirsti samt André Oktay Dahl og Liz Helgesen fra Unio-sekretariatet

YS og LO er også medlemmer av ETUC og deltar på kongressen.

Mer om ETUC-kongressen her

Pressemelding fra ETUC