1000 statsansatte er streikeklare i politiet, høyskoler og universiteter

Dersom meklingen i staten ikke fører frem innen fristen natt til 24. mai, vil Unio ta ut 1000 statsansatte fra fredag morgen. Det gjelder blant andre ansatte på universiteter og høyskoler, ulike grupper i politiet, skatterevisorer, bibliotek- og Nav-ansatte.

– Det er klart at en eventuell streik vil merkes godt. Våre medlemmer gjør viktige samfunnsoppgaver, som etterforskning og undervisning. En konflikt vil for eksempel kunne få konsekvenser for eksamen og sensur ved universitetene i Oslo, Bergen og Bodø, sier forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind.

Hun understreker at det første uttaket er moderat, og at fagområder som særlig berører sårbare personer, som barn og unge, skjermes.

I politiet vil en eventuell streik kunne ramme etterforskning og forebygging av kriminalitet. Det er også tatt ut streikevarsel for bibliotekansatte, skatterevisorer og Nav-ansatte.

Fristen for enighet hos Riksmekler er klokken 24, natt til fredag 24. mai.

Oversikt over steder og virksomheter der statsansatte kan bli tatt ut i streik:

Nordland

Fylkesmannen i Nordland

Nav Nordland

Nord Universitet

Nordland politidistrikt

Divisjon Innsats, Bodø

Oslo

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Oslo politidistrikt

OsloMet – storbyuniversitetet

Universitetet i Oslo

Vest

Forsvarets fellestjenester t

Høgskulen på Vestlandet i Bergen

Divisjon Brukerdialog, Bergen

Universitetet i Bergen

Vest politidistrikt