Nå er det enighet i lønnsforhandlingene i KS bedrift

Unio har kommet til enighet med KS Bedrift i mellomoppgjøret for Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.

Det er gitt tillegg på lønnstabellen både i form av generelt tillegg og heving av minstelønnssatser. For stillinger i gruppe 1 uten garantilønn (unormerte stillinger) er det gitt et generelt tillegg på 1,45 %, minimum 6200 kroner.

Ramma for oppgjøret ble i tråd med resultatet i frontfaget.

For stillinger med lokal lønnsdannelse (gruppe 2) skal det gjennomføres lokale forhandlinger uten sentrale føringer.

 

Her er protokollen