Enighet i Oslo kommune

– Vi er fornøyde med at alle medlemsgruppene våre får reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene Unio, KAH, Akademikerne og YS har de siste dagene sittet i forhandlinger i forbindelse med tariffoppgjøret 2019. Unio kom natt til 1. mai til enighet med kommunen.

Rammen for oppgjøret er på 3,2 prosent. Det gis et generelt tillegg på 2,62 prosent, minimum kroner 12 000.

– Reallønnsvekst

– Vi er fornøyde med at alle medlemsgruppene våre får reallønnsvekst. Det har vært et prioritert område for oss, sier Skjefstad Andersen.

Unio valgte i år å fokusere på gruppene med høyskole- og universitetsutdanning, spesielt innenfor helse og utdanning. Til tross for de rekrutteringsproblemene Oslo kommune har innenfor disse områdene, valgte kommunen likevel ikke å prioritere disse gruppene.

– Vi opplever at Oslo kommune ikke viser vilje til å prioritere de gruppene hvor det er størst rekrutteringsutfordring. Det er skuffende at arbeidsgiver ikke tar dette problemet mer på alvor.

Unio har lagt inn en protokolltilførsel på dette punktet.

– Skal Oslo kommune sikre sine innbyggere tjenester av høy kvalitet i årene fremover, må kommunen sikre at lønnsutviklingen i disse gruppene prioriteres. Lønn er det viktigste virkemidlet de har, minner Skjefstad Andersen om.

Samtidig understreker Unios forhandlingsleder at totalrammen for oppgjøret er akseptabel.

– Oppgjøret er på linje med frontfaget, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Økonomiske elementer

Det gis et generelt tillegg på 2,62 prosent, minimum 12 000 kroner på Oslo kommunes lønnstabell.

Alle arbeidstakere til og med lønnstrinn 31 får 12 000 kroner. Fra lønnstrinn 32 er tillegget 2,62 prosent.

Rammen for oppgjøret er 3,2 prosent.

Virkningstidspunkt er fra 1. mai.

Protokollen med nye lønnstabeller finner du her

Lønnstabellen finner du her

Fakta Unio Oslo kommune

Unio Oslo kommune forhandler på vegne av over 12 000 medlemmer. Forhandlingene startet 25. april, med frist midnatt tirsdag 30. april til å bli enige.

Forbundsvise medlemstall per 1. januar 2019 er som følger:

Utdanningsforbundet 8514
Norsk Sykepleierforbund 2496
Akademikerforbundet 366
Norsk Fysioterapeutforbund 259
Norsk Ergoterapeutforbund 239
Bibliotekarforbundet 104
Forskerforbundet 61
Det norske maskinistforbund 14
Presteforeningen 1
Det norske Diakonforbund 1