Brudd i statsoppgjøret

Det var ikke mulig å komme til en forhandlingsløsning i lønnsoppgjøret i staten, som nå går til mekling. – Statens tilbud var ikke godt nok på verken lønn eller pensjon, sier Guro Elisabeth Lind, forhandlingsleder i Unio stat.

Fristen for å komme til enighet i årets lønnsoppgjør i staten var satt til midnatt 30. april.

– Unio brøt forhandlingene fordi det aldri kom på bordet et tilbud som var akseptabelt på verken lønn eller pensjon, sier Lind.

Blant Unios krav i oppgjøret var at taket på de pensjonsgivende, variable tilleggene skulle fjernes. Det er ekstra viktig i den nye pensjonsordningen.

Unio krevde også at lønnsøkningen i år skulle gis som generelle, prosentvise tillegg. Det er viktig for å sikre alle Unios medlemmer økt kjøpekraft.

Til mekling

Samtlige fire hovedsammenslutninger valgte å bryte forhandlingene før fristen gikk ut. Oppgjøret i staten går nå til Riksmekleren.

Det er satt av tre dager til mekling fra 21. mai. Blir det ikke enighet i mekling, kan det bli streik fra 24. mai.

Unio forhandler for drøyt 33.000 medlemmer i staten. De største yrkesgruppene er politifolk og forskere.