Brudd i kommunesektoren

Unio kommune fant ikke en forhandlingsløsning med KS i årets mellomoppgjør. Grunnen til bruddet er at den største gruppen med høyere utdanning, lærerne, får langt mindre enn andre grupper. Oppgjøret går nå til mekling.

KS hadde et tilbud til lærerne som ligger under frontfaget og lavere enn det andre grupper fikk. Tilbudet fra KS for stillinger med 3- og 4-årig høgskoleutdanning, blant annet sykepleiere og barnehagelærere, er i tråd med Unios krav og hva Unio over tid har arbeidet for. Det vil være et godt tiltak for å møte rekrutteringsutfordringene. Men selv om tilbudet var godt for noen av Unios grupper, var det for dårlig for lærerne med lang utdanning.

– Dermed var det ikke mulig for Unio å godta den løsningen KS la på bordet, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Frontfagets ramme er 3,2 prosent. KS sitt tilbud til lærerne har en ramme på 3,03 prosent. Samlet har  kommunesektoren fått en ramme på 3,25 prosent.

Sammenlignet med frontfaget har lærerne siden 2004, mens KS har hatt forhandlingsansvaret, tapt to lønnsoppgjør.

Dette vil bidra til en ytterligere mindrelønnsutvikling for skoleverket og svekke rekrutteringen av lærere til skolen. Det nytter ikke bare å prate om å satse på utdanning. Skal kommunene rekruttere og beholde lærere, må de ha samme lønnsvekst som andre grupper, sier Handal.

Han er overrasket over at KS ikke ville strekke seg litt lenger slik at det kunne blitt en løsning.

‒ KS har lagt opp til et løp med splitt og hersk mellom utdanningsgruppene. Det hadde vært mulig  å finne en akseptabel løsning for alle, sier Handal.

Etter en samlet vurdering av tilbudet til Unio sine medlemmer, kunne flertallet i forhandlingsutvalget ikke anbefale tilbudet.

Det var syv stemmer for å anbefale forslaget – medlemmene fra Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Det Norske Maskinistforbund, Fellesordningen (hvor de største er Akademikerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund og Bibliotekarforbundet) av flere mindre forbund – mens Utdanningsforbundet og Forskerforbundet med ni stemmer stemte mot.

Oppgjøret går nå til mekling for Unio kommune. Meklingsfristen er midnatt 23. mai. 

Unio kommune forhandler på vegne av 135 000 medlemmer.