Høring NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp

NOU 2019:3 Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp ble overlevert av utvalgsleder Camilla Stoltenberg til Kunnskapsdepartementet den 4. februar 2019. Kunnskapsdepartementet sendte 5. februar utredningen på høring.

Det overordnede formålet med utvalgets arbeid skal være å bygge et nyansert og balansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår.

Les høringssvar fra Unio