Lønnsforhandlingene i stat og kommuner fortsetter

De ordinære lønnsforhandlingene fortsetter ved inngangen til helgen, både i staten og i KS-området, som omfatter kommunene utenom Oslo kommune. Forhandlinger fortsetter også i Oslo kommune.

Leder Steffen Handal i Unio kommune
Steffen Handal er forhandlingsleder for kommuneansatte, unntatt Oslo kommune.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, forhandler på vegne av kommuneansatte i hele Norge, unntatt Oslo kommune.

Lederne i forhandlingssammenslutningene og KS hadde møte fredag ettermiddag. Viktige temaer i forhandlingene er blant annet pensjon og økonomi. Partene fortsetter nå samtalene. Innspurten kommer mandag og tirsdag neste uke.

Også i staten pågår forhandlingene

Guro Lind er forhandlingsleder for statsansatte.

Forhandlingsleder i Unio stat, Guro Lind, sa hun jobber for en omforent løsning, da forhandlingene startet denne uken.

30. april, klokken 24.00 er fristen for å komme frem til en løsning som kan aksepteres av både arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner.

Blir ikke partene enige, går oppgjøret til mekling. Den vil eventuelt skje i slutten av mai.

Forhandlingene i Oslo fortsetter

Forhandlingene med Oslo kommune startet torsdag ettermiddag, da Unio (Oslo kommune) og de øvrige forhandlingsdelegasjonene overleverte sine krav.

– Spesielt viktig er det at yrkesgruppene med høyere utdanning innen helse og utdanning får en bedre lønnsvekst, sa forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune, i forbindelse med oppstarten.