Vil prioritere høyere utdanning i Oslo

Lønnsforhandlingene i Oslo kommune startet torsdag. Unio vil prioritere grupper innen helse og utdanning med krav om høyskole- og universitetsutdannelse.

Torsdag klokken 14.00 møtte Unios forhandlingsdelegasjon Oslo kommune ved Oslo rådhus. Der ble første krav i årets lønnsforhandlinger overlevert. Hovedkravet er at høyere utdanning skal lønne seg, og at Oslo kommune tydelig må prioritere de med høyere utdanning i helse- og utdanningssektoren.

– Vi forventer en reallønnsvekst som merkes.

– Spesielt viktig er det at yrkesgruppene med høyere utdanning innen helse og utdanning får en bedre lønnsvekst, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Mangler mange med riktig utdanning

I de kommunale barnehagene i Oslo jobber det mange som ikke oppfyller lovkravet om barnehagelærerutdanning. Det er også altfor mange pasienter som ikke får den hjelpen de trenger på sykehjem og i hjemmetjenester siden det er mange ledige sykepleierstillinger som dekkes av personale med lavere utdanning. Tall for planlagt bemanning og faktisk bemanning viser at 24 prosent av de planlagte sykepleiervaktene i 2018 ble dekket av personale med lavere utdanning.

For å oppfylle normen for lærertetthet i grunnskolen må det dessuten tilsettes langt flere lærere i Oslo kommune enn i dag. Dette kommer i tillegg til de mellom 500 og 600 lærerne som må rekrutteres årlig som følge av blant annet elevtallsvekst.

– Må bruke lønn!

Skjefstad Andersen er derfor tydelig i sitt budskap til kommunen.

– Oslo kommune må bruke lønn for å rekruttere og beholde ansatte med høy kompetanse. Dette er den beste måten å sikre Oslos innbyggere tjenester av god kvalitet i årene som kommer.

Les Unio Oslo kommunes krav nr. 1 her 

Fakta Unio Oslo kommune

Unio kommune forhandler på vegne av over 12.000 medlemmer. Lønnsoppgjøret startet torsdag 25. april. Partene har frist til tirsdag 30. april kl. 24.00 med å komme til enighet. Forbundsvise medlemstall per 1. januar 2019 er som følger:

Utdanningsforbundet                   8 514

Norsk Sykepleierforbund             2 496

Akademikerforbundet                     366

Norsk Fysioterapeutforbund           259

Norsk Ergoterapeutforbund            239

Bibliotekarforbundet                        104

Forskerforbundet                               61

Det norske maskinistforbund           14

Presteforeningen                                 1

Det norske Diakonforbund                 1