Oppstart i forhandlingene om lønn og pensjon i Unio stat

Klokken 12 i dag gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Guro Lind leder forhandlingene på vegne av Unio stat. Hun krever reallønnsøkning for statsansatte.

– Det er rimelig å forvente reell vekst i lønningene nå, for arbeidstakersiden har i flere år vist samfunnsøkonomisk ansvarlighet i tariffoppgjørene. I fjor ble prisstigningen høyere enn prognosene og over tid har statsansatte hatt en negativ reallønnsutvikling. Det er viktig å få snudd. Nå er økonomien er god. Da er det naturlig å forvente reallønnsøkning, sier Guro Lind, som også er leder i Forskerforbundet.

Lind  sier at medlemmene har ønsket et sentralt lønnsoppgjør.

– Men det viktigste med dette oppgjøret er at alle får en god reallønnsutvikling, sier Lind.

Sikrer verdiskaping

Unio mener at verdiskapingen i offentlig sektor er avgjørende for den samlede verdiskapingen i samfunnet. En kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv, og også for privat sektors evne til omstilling og nyskaping. Et godt lønnsnivå og en god lønnsutvikling for ansatte med universitets- og høgskoleutdanning i staten er en forutsetning for omstilling og nyskaping.

Godt lønnsnivå og en god lønnsutvikling bidrar til å beholde og rekruttere kompetente arbeidstakere, styrke kvalitet og omdømme, samt å gjøre staten best mulig i stand til å nå sine mål.

Frist i slutten av april

Forhandlingsfristen for både staten og kommunene er klokken 24, natt til 1. mai.

Blir det ikke enighet, kan det bli streik i slutten av mai.

– Streik er et verdifullt verktøy, men mitt hovedmål er alltid å komme til enighet. Vi må ta høyde for at oppgjør ikke nødvendigvis går dit vi ønsker. Min inngang til forhandlingene er at vi skal klare komme til enighet gjennom forhandlinger, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat.

Les kravet her