France Castro tildeles Arhur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter 2019

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter for 2019 går til den filippinske fagforeningsaktivisten France Castro.

Castro får prisen for sin mangeårige kamp for å organisere lærere og for å slåss for grunnleggende arbeidstakerrettigheter på Filippinene. Prisen vil bli delt ut i Oslo i juni.

Filippinene er ifølge International Trade Union Confederation (ITUC) et av de ti verste landene i verden for arbeidstakere og tillitsvalgte. Ifølge ITUC respekterer ikke landet de grunnleggende arbeidstakerrettighetene: Retten til å organisere seg og forhandle kollektivt, samt retten til beskyttelse mot barnearbeid, diskriminering og tvangsarbeid. Det er ekstrem statlig vold i landet og undertrykking av sivile rettigheter.

Arbeidstakere og fagforeningsaktivister opplever trusler og forfølgelse, og må slåss for grunnleggende rettigheter som selv å kunne organisere seg og mot forfølgelse fra myndigheter og arbeidsgivere.

Angrep på lærere og journalister

Tross trusler og forfølgelse finnes det modige mennesker som slåss for demokrati og menneskerettigheter. Regimet har særlig gått til angrep på fagforeningsaktivister blant lærere og journalister. Noen er drept og mange fengslet. Dødstrusler er ikke uvanlig. I den seinere tid har politioffiserer på Filippinene drevet en organisert kampanje der de hetser og offentliggjør opplysninger om fagorganiserte lærere.

France Castro er et av de modige menneskene som står opp for demokrati og arbeidstakerrettigheter. Hun jobbet som lærer og tok initiativ til å starte fagforening i byen Quezon. Etter få år ble hun generalsekretær for Alliance for Concerned Teachers (ACT) og sto i spissen for å samle filippinske lærere i en felles fagforening.

Tariffavtale for lærere

ACT under ledelse av France Castro har på kort tid vokst til å bli en av de største fagforeningene på Filippinene. Forbundet inngikk i 2016 den første tariffavtalen for lærere i offentlige filippinske skoler, en avtale som også anerkjenner streikeretten.

Arthur Svenssons internasjonale pris tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.

Prisen er en internasjonal pris opprettet av Industri Energi og deles ut årlig av «Komiteen for Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter».

Prisen er på NOK 500.000. Halvparten går direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller nærliggende prosjekter.

France Castro tok kampen for viktige arbeidstakerkrav videre inn i parlamentet da hun ble valgt i 2016 som forbundets kandidat. Hun har her blant annet stått i spissen for kravet om 105 dagers barselspermisjon for alle kvinner, et krav som nylig gikk gjennom i parlamentet, samt krav om heving av den nasjonale minstelønnen. Som representant for lærere har hun slåss mot nyliberale reformer i utdanningssektoren og for bedre arbeidsforhold for lærere.

Castro har også engasjert seg i kampen mot å senke den kriminelle lavalderen, for å fjerne pålagt militærtrening i skolen og mot drap på tusenvis av ungdommer i president Dutertes krig mot narkotika. I forbindelse med sitt og forbundets engasjement for urfolks rettigheter til utdanning, ble hun angrepet av paramilitære og arrestert i november 2018 under et solidaritetsbesøk hos urfolk på Mindanao.

På de svakes side

Både i og utenfor parlamentet har hun hele tiden slåss på de fattiges, arbeidsfolks og menneskerettighetenes side mot mektige motstandere.

Fagbevegelsen er under voldsomt press over hele verden. Når ulikheten og presset på demokratiske rettigheter øker, er det arbeidsfolk og fagbevegelsen som ofte er de første ofrene og samtidig er de viktigste forsvarerne for demokrati og rettferdig fordeling. I denne kampen trenger vi tøffe modige ledere som France Castro, mener komiteen bak prisen.

(Kilde: Komiteen for Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter)

Disse er tidligere vinnere