Enighet mellom Spekter og Unio

Det ble den 10. april oppnådd enighet mellom Spekter og Unio om de sosiale bestemmelsene for ansatte i helseforetakene.

Dette betyr at oppgjøret går videre i samsvar med tidligere enigheter, der Norsk Sykepleierforbund har A2-forhandlinger 24. april, og Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet 2. mai.

B-delsforhandlinger for de forbund som ikke har A2, kan starte 25. april. Andre frister avtales senere.

Protokoll fra forhandlingene