– Vi trenger deres hjelp til å få slutt på det moderne slaveriet

– Vi trenger deres hjelp til å endre de uanstendige arbeidsforholdene både til menn og kvinner i verden. 30 millioner mennesker er fanget i moderne slaveri, påpekte leder Sharan Burrow i den globale fagbevegelsen (ITUC) på en konferanse Nordisk ministerråd arrangerte i Reykjavik denne uka.

I forbindelse med 100-årsjubileumet til FNs arbeidsorganisasjon ILO, inviterte nordisk ministerråd til dialog om framtidens arbeidsliv.

Arbeidslivet er i rask endring, både nasjonalt og internasjonalt. Det omfattende forskningsprosjektet Future of work satte rammene for mye av diskusjonene: Hva vil skje med jobbene våre når snart alt digitaliseres, klimakrisa truer, globaliseringen fortsetter og befolkningen eldes?

Blant deltakerne var det nordiske myndighetsrepresentanter og partene i arbeidslivet. Et tilbakevendende tema var den nordiske modellens levedyktighet i det framtidige arbeidsliv. Modellens overlevelsesevne og utviklingspotensial ble framhevet i debatter om klima, likestilling og anstendig arbeid.

I sitt innlegg sa Sharan Burrow  at hun ofte tenker på seg selv som en «tidsreisende fra framtiden», en som kommer på besøk i nåtiden for å advare mot valg som fører til framtidskatastrofe. Burrow ønsker seg elementene i den nordiske modellen for det globale arbeidslivet og manet forsamlingen til å ta vare på «det nordiske gullet».

– Vi trenger deres hjelp til å endre de uanstendige arbeidsforholdene både til menn og kvinner i verden. 30 millioner mennesker er fanget i moderne slaveri, sa hun, og kom med flere eksempler. Som den filippinske alene-moren som jobber i klesindustrien.

– Hun kan ikke si til sin 10 år gamle sønn når hun kommer hjem. Hun får bare kontinuerlige  korte kontrakter på i høyden en måned, og vet aldri når hun kan komme hjem om kveldene. Hun må være parat til å jobbe når sjefen sier hun skal det. Slike arbeidsforhold må vi få en slutt på, og det kan vi klare med deres hjelp, sa Sharan  Barrow.

Hun nevnte blant annet arbeidet med å få på plass en ILO-konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet som en anledning for nordiske myndigheter å bidra til å få slutt på uverdige forhold i arbeidslivet. Du kan lese mer om arbeidet med konvensjonen her