Lønnsvekst : – Regjeringen sørger for at pensjonistene taper igjen, mener Unio

Arbeidsministeren avviste Unios krav om at pensjonene må reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst da hun mandag møtte hovedorganisasjonene og pensjonistorganisasjonene. Det beklager Unio. Pensjonistoppgjøret blir magert også i år.

Dagbladet skriver om saken i dag:

– De siste fire årene har pensjonistene hatt betydelig nedgang i realinntektene sine. Dette skyldes ikke bare den svake lønnsutviklingen, men også måten pensjonene reguleres på, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

Alderspensjonen har siden pensjonsreformen i 2011 blitt regulert med lønnsveksten minus 0,75 prosent, det skulle gi pensjonistene halvparten av den realinntektsveksten som lønnstakerne får. Dette var også Stortingets intensjon når denne reguleringsmåten ble fastsatt.

– Problemet er at denne metoden forutsetter at reallønnsveksten er på minst 1,5 prosent, sier Unios sjeføkonom. Så høy har ikke reallønnsveksten vært siden 2014. Vedvarende svak lønnsutvikling har gitt flere tusen kroner i tap for alderspensjonistene.

– Resultatet i frontfaget gir nytt år med smalhans for alderspensjonistene, sier Unios sjeføkonom.

Krever annen fordeling

Unio har i flere år krevd at alderspensjonene må reguleres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten. Det ville gitt pensjonistene over 5000 kroner mer i perioden 2011-2019.

– På den måten sikres pensjonistene realinntektsvekst selv om lønnstakernes reallønnsvekst blir under 1,5 pst, sier sjeføkonom Orskaug. Med Unios opplegg ville pensjonistene fått rundt 6000 kroner mer, enn med nåværende regulering.

 

Unio har i flere år krevd at reguleringen av inntekten til alderspensjonene må endres, så de får mer å rutte med. Erik Orskaug er sjeføkonom i Unio.

Dagens reguleringsregime betinger at lønnsveksten er tilstrekkelig høy, hvis også pensjonistene skal få en god inntektsutvikling.

– På den måten sikres pensjonistene realinntektsvekst selv om lønnstakernes reallønnsvekst blir under 1,5 pst, sier sjeføkonom Orskaug.

Dagens reguleringsregime betinger at lønnsveksten er høy, hvis også pensjonistene skal få en god inntektsutvikling.

– Regjeringens ansvar

– Dette oppgjøret er ikke godt nok til at nåværende regulering av alderspensjonene blir til et godt resultat for pensjonistene også, sier Orskaug,

Han påpeker at det egentlige ansvaret ligger på regjeringen.

Den tviholder på et reguleringsregime som forutsetter høyere reallønnsvekst enn det vi har hatt de siste fem årene.

Nedgang i fire år og nesten ingenting i år heller

Figuren viser at alderspensjonistene har hatt nedgang i realinntekten (grønne søyler) i fire år fra 2015-2018 og at 2019 antakelig blir et null-år.

De blå søylene visert at regulering av alderspensjonene med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten ville gitt en klart bedre utvikling de siste fem årene.

De røde søylene viser reallønnsveksten for lønnstakere.

Forhandlingene i privat sektor mellom LO og NHO, frontfaget, gir i følge dem en lønnsvekst på 3,2 prosent mer i lønn i år.

Figuren forutsetter lønnsvekst på 3,2 prosent.