Første forhandlinger er unnagjort i Spekter

De innledende forhandlingene i Spekter er gjennomført i dag. Unio kom til enighet med Spekter om forhandlingsløpet for alle andre virksomheter enn område 10, Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale.

Det betyr at forhandlingene kan starte opp fra i dag.

Videre forhandlinger (B-delsforhandlinger) for alle andre enn område 10 Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale har frist for å be om bistand fra sentrale parter fredag 3. mai kl. 15.00, og frist for avslutning fredag 10. mai kl. 15.00.

– Vi har en forventning om at virksomhetene har tatt inn over seg de rekrutteringsutfordringer som finnes, og at det gjenspeiler seg i forhandlingene rundt om i virksomhetene. Det sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.

Når det gjelder det videre forhandlingsløpet for helseforetak og sykehus med driftsavtale (område 13), avtales dette senere.

Klikk her for å komme til protokollen.