Arbeidsminister Hauglie med urent trav i saken om særaldersgrenser

Unio mener at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie er nær avtalebrudd i særaldersgrensesaken.

Avtalen fra i fjor vår sier at partene skal være enige om det som skal legges fram for Stortinget i saken om de spesielle aldersgrensene.

– Nå har vi signaler om at statsråd Hauglie vil legge fram midlertidige regler for dem med særaldersgrense som går mye lenger enn det som er nødvendig. Det gir regjeringen en klar fordel i de forhandlingene vi skal føre i år. Dette kan vi ikke akseptere, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Inngikk midlertidig avtale

Da det ble inngått avtale om offentlig tjenestepensjon i mars 2018, ble løsningen for de med særaldersgrense utsatt. Forhandlingene skal gjøres ferdig i år. Det innebærer imidlertid at eksempelvis politifolk som er 57 år i 2020 må ha midlertidige regler slik at de kan gå av med 66 prosent av lønnen i tidligpensjon.

– Det er kun for denne gruppen med 60 års aldersgrense og født i 1963 at vi trenger de midlertidige reglene, sier sjeføkonomen.

Skaffer seg fordel

-Hvis de midlertidige reglene også innføres for sykepleiere med 65 års aldersgrense, legges det føringer på de forhandlingene vi skal ha i år. Sykepleiere født i 1963 kan ikke gå av før tidligst i 2025. Derfor er det helt unødvendig å la disse bli omfattet av de midlertidige reglene. Regjeringen skaffer seg dermed en fordel og har mulighet til å presse oss på en helt annen måte i forhandlingene, mener Erik Orskaug.

Alle arbeidstakerorganisasjonene står bak en felles henvendelse til statsråd Hauglie om saken.

Les brevet her: