Demonstrerte mot sosial dumping i Europa

Europeiske transportarbeidere demonstrerte i dag i Brussel for å fremme interesse for sin kampanje for rettferdige villkår for transportbransjen.

– Transportsektoren skal ha lønns- og arbeidsvilkår på linje med resten av arbeidslivet. Formålet med dagens demonstrasjon er å minne politikere og folk flest på hvor viktig det er at et anstendig arbeidsliv også må gjelde transportsektoren, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Sammen med administrerende direktør Hege-Merete Bengtsson i Det norske maskinistforbund deltok hun i demonstrasjonen i Brussel onsdag.

European Transport workers Federation, ETF,  mener rettighetene deres undergraves av urettferdig konkurranse, sosial dumping og utnytting av transportarbeidere.

Resultater av dette er at de anstendige jobbene forsvinner eller at folk beholder jobben, men ikke kan leve av den og må tåle uholdbare arbeidsvillkår.

Transportarbeidere i Europa krever nå at arbeidsgivere og politikere sørger for at bransjen også fremover tilbyr millioner av viktige jobber.

De kaller det fair transport.