– Høyere utdanning er en sentral arena for livslang læring

– Våre grupper vil både være store etterspørrere av kompetanseheving, og samtidig fagutviklere og leverandører av ny og oppdatert kunnskap. Høyere utdanning vil uten tvil bli en mer sentral arena for livslang læring. Det sa Unio-leder Ragnhild Lied da hun åpnet Unios utdanningskonferanse 2019.

Hun la vekt på at organisasjons- og profesjonutøvelsen vår skal være kunnskapsbasert og oppdatert, og at vi har evne og vilje til å utvikle og fornye for å sikre kvalitet og bærekraft.

– Ny viten, nye teknologiske løsninger og økende digitalisering utfordrer oss på alle arenaer. Mange arbeidsoppgaver vil få nytt innhold og vi opplever et økende behov for påfyll av kunnskap underveis i arbeidslivet, sa hun.

Hun viste til at FN har utviklet en nettbasert spørreundersøkelse kalt My World, der 9,7 millioner mennesker fra hele verden har svart på hva som betyr mest for dem. Undersøkelsen viser at en god utdannelse, et bedre helsevesen og bedre arbeidsmuligheter er de tre viktigste områdene for folk.

– Jeg gjentar: god utdannelse, et bedre helsevesen og bedre arbeidsmuligheter! Temaområder som er godt gjenkjennbare for oss i Unio. Vi er med andre ord helt sentrale aktører innenfor de områdene som betyr aller mest for folk – ikke bare i Norge, men på verdensbasis, sa hun.

Høyere utdannings- og forskningssektoren står midt oppe i reformprosesser og endringer i struktur, oppdrag og styringsformer.

– Da kan det være at vi må være på vakt, både som fagforeninger og fagmiljøer – slik at viktige verdier og funksjoner ved universitetene og høyskolene ikke går tapt, men at reformene bidrar til å styrke universitetene og høyskolene som en motor i kunnskapsutviklingen og formidlingen i bred forstand, sa hun.

Lied snakket om skolestreiken for klima og pekte på en spørreundersøkelse der fire av verdens mest innflytelsesrike forskere fikk følgende spørsmål: Av alle problemer i hele verden som forskningen kan hjelpe med å løse – hva er det største?

– Alle fire pekte også på betydningen av utdanning, og at gjennom forskning og utdanning kan vi finne det vitenskapelige, tekniske og sosiokulturelle grunnlaget for å løse disse store problemene, sa Ragnhild Lied.

Statsråd for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø, var også opptatt av klima i sitt foredrag på utdanningskonferansen.

– Universitetene har en nøkkelrolle å spille på veien mot et bærekraftig samfunn, og da er det avgjørende å ha en utdanning i verdensklasse, sa hun.

Hun viste til at det de neste fire årene gis 250 millioner kroner for å styrke kvaliteten i høyere utdanning. Nybø mener studentene trenger mer kontakt med arbeidslivet og mer internasjonal orientering i utdanningsløpet. Hun var også opptatt av at studentene ble mer nærings- og gründer-orientert.

– Det er helt nødvendig om vi skal klare omstillingen vi må gjennom de neste årene, sa statsråden.

Les også Khronos sak fra konferansen:

«I lang tid vil det være umulig å hente ut gevinster av reformene, fordi det reformeres for hurtig og fordi reformene er for store»