Kritisk til midlertidige regler i høring om særalderspensjon

– Vi mener departementet går for langt og dermed har lagt føringer på de forhandlingene vi skal ha om tilpasning av særalderspensjonene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio har sammen med de andre arbeidstakerorganisasjonene avgitt felles høringssvar. Høringssvaret legger vekt på at de midlertidige reglene ikke må legger noen føringer på de forhandlingene vi skal ha om særalderspensjonen i 2019.

I og med at forhandlingene om særalderspensjonen ble utsatt ett år, trenger vi noen midlertidige regler. Reglene skal sikre 66 prosent i tidligpensjon fra 57 år for de med særaldersgrense 60 år, og som går av som 57-åringer i 2020 (1963-kullet).

I høringsnotatet har departementet gått mye lenger, noe arbeidstakerorganisasjonene også sa klart ifra om i et høringsmøte med Arbeids- og sosialdepartementet 25. februar. De midlertidige lovendringene skal overleveres Stortinget før påske sammen med proposisjonen om oppfølging av avtalen om offentlig tjenestepensjon fra våren 2018.

– Vi venter nå på at Arbeids- og sosialdepartementet raskt kommer tilbake med et justert forslag. Vi har en avtale fra i fjor som innebærer at partene må være enige om de forslag som sendes Stortinget på dette området, sier Ragnhild Lied.

Les høringssvaret her