Forhandlingsstart i KS-området

Forhandlingsstart i årets mellomoppgjør i KS-området er torsdag 11. april. Forhandlingsutvalget Unio kommune vil da overlevere Unios krav I til KS.

Frist for mellomoppgjøret er 1. mai kl. 00.00.